Wijzigingen in de opbouw van vakantieuren per 2012

07-10-2011

20110710-vakantiedagen

Vanaf het jaar 2012 zijn er twee wijzigingen in de opbouw van wettelijke vakantieuren voor werknemers: de vervaltermijn van wettelijke vakantieuren wordt korter  en de opbouw van wettelijke vakantieuren voor zieke werknemers wordt gelijkgesteld aan niet-zieke werknemers. Voor bovenwettelijke vakantieuren zijn er geen wijzigingen.

 

Wat zijn wettelijke vakantieuren?
Het aantal wettelijke vakantieuren waar een werknemer op jaarbasis recht op heeft kunt u berekenen door het aantal te werken uren per week met 4 te vermenigvuldigen. 

Voorbeeld: iemand die 20 uren per week werkt heeft recht op 80 uren vakantie per jaar.

 

Wat zijn bovenwettelijke vakantieuren?
Bovenwettelijke vakantieuren zijn alle vakantieuren waar een werknemer recht op heeft (bijvoorbeeld door de CAO of afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst) minus de wettelijke vakantieuren.

Voorbeeld: iemand die 20 uren per week werkt heeft conform CAO recht op 100 uren vakantie per jaar. Hiervan zijn 80 uren wettelijk en 20 uren bovenwettelijk.

 

Wat is de wijziging naar kortere vervaltermijn?

Tot en met 2011 was de vervaltermijn 5 jaar voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.Vanaf 2012 komen al 6 maanden na afloop van het kalenderjaar alle opgebouwde wettelijke vakantieuren te vervallen. Indien de werknemer op die genoemde datum de vakantieuren nog niet heeft opgenomen dan kan hier geen aanspraak meer opgemaakt worden.


Voorbeeld: de wettelijke vakantieuren over 2012 komen op 1 juli 2013 te vervallen.

 

Er is geen uitzondering op deze regel voor zwangerschapsverlof . Werknemers die zwangerschapsverlof opnemen zullen er hierdoor rekenening mee moeten houden dat zij hun mogelijk hun uren relatief snel moeten opnemen.

 

Wat gebeurt er met de reeds opgebouwde wettelijke vakantieuren over 2011 en eerdere jaren?
De reeds opgebouwde wettelijke vakantieuren over 2011 en eerdere jaren behouden hun vervaltermijn van 5 jaar.

 

Wat is de wijziging voor zieke werknemers?

Tot en met 2011 bouwden zieke werknemers alleen over de laatste 6 maanden van hun ziekteperiode vakantieuren op. Vanaf 2012 behouden zieke werknemers hun volledige vakantieurenopbouw net zoals niet-zieke werknemers. 

 

Moet ik actie ondernemen?

Om de nieuwe regels correct toe te passen dienen er vanaf 2012 verschillende vakantiesaldi te worden bijgehouden:

  • Het saldo aan opgebouwde wettelijke vakantieuren van 2011 en eerdere jaren
  • Het saldo aan opgebouwde wettelijke vakantieuren van 2012 en latere jaren
  • Het saldo aan opgebouwde bovenwettelijke vakantieuren

 

Indien wij de vakantieuren voor u op de loonstrook bijhouden, dan verzoeken wij u om uiterlijk in de eerste week van januari de gesplitste saldi aan ons door te geven. Wij zullen vervolgens de saldi gesplitst op uw strook weergeven.

 

Ik heb nog een vraag.
Neemt u gerust contact met ons op; wij helpen u graag verder.