Wijzigingen & vervallen premiekortingen 2016

01-12-2015

ESBR-2980

Premiekorting nieuwe jongere werknemers vervalt per 2016
De premiekorting jongere werknemers kunt u niet meer toepassen voor werknemers die u aanneemt na 31-12-2015. Wilt u hiervan nog gebruik maken, dan is dus enige haast geboden. Voor meer informatie over de regeling, zie het artikel Premiekorting jongere werknemers.


Veranderingen in de overige premiekortingen per 2016
Vanaf 2016 gaat de premiekorting voor een grotere groep werknemers gelden, de hoogte kan wel lager uitvallen dan nu het gegval is. Onderstaande tekst is afkomstig van de Belastingdienst.

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat gelden voor de hele doelgroep banenafspraak. Dit zijn:

  • werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen
  • werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende) en ID-baan (In- en doorstroombaan)
  • werknemers met een Wet Wajong-uitkering
  • werknemers met een WSW-indicatie

Voor de laatste 2 groepen werknemers hebt u nu al recht op de premiekorting.

Het volgende is van toepassing bij het aannemen van een werknemer die tot de doelgroep behoort:

  • U hebt voor de bovengenoemde werknemers per werknemer recht op maximaal € 2.000 aan premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer per jaar (maximaal 3 jaar lang).
  • U hebt ook recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, oudere werknemer of jongere werknemer voor dienstbetrekkingen waarvoor u op grond van de Participatiewet een loonkostensubsidie krijgt van de gemeente.

 

Als u nog vragen heeft over de premiekortingen, neemt u dan contact met ons op.